วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

"สกอ." ย่อมาจาก "สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา"

ตัวย่อ "สกอ." ย่อมาจาก "สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา" ทำหน้าที่ในการดูแลและรับผิดชอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ถ้ามองในด้านประกันคุณภาพ สกอ.จะทำหน้าที่ประกันคุณภาพใน ส่วน สมศ. จะทำหน้าที่ประเมินเพื่อประกันคุณภาพภายนอก

หมายเหตุ
ชื่อภาษาอังกฤษ: Office of the Higher Education Commission

เพิ่มเติม
เว็บไซต์ สกอ.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เว็บไซต์ สมศ.
สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวต่อเนื่อง
สกอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น