วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

"สมป." ย่อมาจาก "สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย"


ตราสัญลักษณ์ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตราสัญลักษณ์ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวย่อ "สมป." ย่อมาจาก "สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย" เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหน้าที่พัฒนาคุณภาพของนักเรียน และผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

เพิ่มเติม
เว็บไซต์
: สำนักบริหารการมัธยมศึกษา :

เฟสบุ๊ค
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข่าวเพิ่มเติม
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น